ไม่มีตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้
รายชื่อนักแสดงนำ

ชลประคัล จันทร์เรือง รณ ฤทธิชัย-ชลิต เฟื่องอารมณ์-โกวิท วัฒนกุล-ราม ราชพงษ์ -ชฎาพร รัตนากร