รายชื่อนักแสดงนำ

เพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา วรนุช วงษ์สวรรค์ ศิวะ แตรสังข์ คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี