รายชื่อนักแสดงนำ

ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

จีรนันท์ มะโนแจ่ม

สรัญญ่า เครื่องสาย