รายชื่อนักแสดงนำ

พิชญะ นิธิไพศาลกุล พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ชาลี ไตรรัตน์ ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ไอยวริญท์ โอสถานนท์ แจ๊ส ชวนชื่น