ไม่มีตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้
รายชื่อนักแสดงนำ

Kan Booncho

Akiji Kobayashi

Tanyarat Lohanan