ไม่มีตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้
รายชื่อนักแสดงนำ

เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

จตุพล ภูอภิรมย์