รายชื่อนักแสดงนำ

คาร์ติเก มัลวิญา

ทารัน คันนา

ซาลิล อันโคลา
แนะนำสำหรับคุณ