รายชื่อนักแสดงนำ

ทาเครุ ซาโตะ

มุเนะทากะ อาโออิ

ยู อาโออิ

ยูสุเกะ อิเซยะ

ทาโอะ ซึชิยะ

คาซูกิ คิตามูระ

คาสุมิ อาริมุระ

โยสุเกะ เอกุจิ
แนะนำสำหรับคุณ