รายชื่อนักแสดงนำ

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม กฤษดา สุโกศล แคลปป์ ภคชนก์ โวอ่อนศรี สนธยา ชิตมณี