รายชื่อนักแสดงนำ

ฉันทวิชช์ ธนะเสวี

นิษฐา จิรยั่งยืน

ธีรภัทร์ สัจจกุล