รายชื่อนักแสดงนำ

Narilya Gulmongkolpech Sawanee Utoomma Sirani Yankittikan