รายชื่อนักแสดงนำ

ลลิตา ปัญโญภาส

แบล็ค ผมทอง

อรุณ วรรณาดบดีวงศ์