รายชื่อนักแสดงนำ

ราจคุมมาร์ ราว

ตารุน วัธวา

รากุล พรีต ซิงห์