รายชื่อนักแสดงนำ

พรอยมน ปกวรร์ฉัตร ชาญเฉลิมวรนันท์

คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา

แพรว นฤภรกมล ฉายแสง

ปอนด์ พลวิชญ์ เกตุประภากร

โยชิ รินรดา ธุระพันธ์
แนะนำสำหรับคุณ