รายชื่อนักแสดงนำ

คุณากรปุราโส

พรสรวง รวยรื่น

ญดา สุวรรณปัฎนะ

ดอกอ้อทุ่งทอง

ชูพงษ์ ช่างปรุง

สุภทัตโอภาส
แนะนำสำหรับคุณ