รายชื่อนักแสดงนำ

พริม พริมา พันธุ์เจริญ

โอม คณิน สแตนลีย์

ป๊อป ธนัญญา ศิรินิ่มนวลกุล

ยูโด ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์

มุก สิรินรัตน์ วิทยพูม
แนะนำสำหรับคุณ