รายชื่อนักแสดงนำ

มิลิน ดอกเทียน

กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล

ปัญสิกรณ์ ติยะกร