รายชื่อนักแสดงนำ

พิมพาภรณ์ ลีนุตพงษ์

นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล

อานนท์ สายแสงจันทร์