รายชื่อนักแสดงนำ

ภาคภูมิ สุรพงศานุรักษ์

อาคเนย์ เชื้อขำ

ปรเมศร์ น้อยอ่ำ