รายชื่อนักแสดงนำ

โอม ภวัต จิตต์สว่างดี

เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร

ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์

เฟย ภัทร เอกแสงกุล

วิคเตอร์ ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์
แนะนำสำหรับคุณ