รายชื่อนักแสดงนำ

พลอยไพลิน ตั้งประภาพร

สมชาย เข็มกลัด

เด่นคุณ งามเนตร

วิทยา ปานศรีงาม