รายชื่อนักแสดงนำ

ภควัต แจ้งสุวรรณ

ธีรสิทธิ กลั่นเกษร

นิชาภา พรชัยเมธีกุล