รายชื่อนักแสดงนำ

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์

ณัฐพล ไรยวงค์

ชยิสรา วัฒนะนาวิน

ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า
แนะนำสำหรับคุณ