รายชื่อนักแสดงนำ

กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม

ชัญญา แม็คคลอรี่ย์

กฤษดา สุโกศล