รายชื่อนักแสดงนำ

ไพศาล ขุนหนู

ฟ้า ขวัญนคร

เอกชัย ศรีวิชัย