รายชื่อนักแสดงนำ

จา พชร สวนศรี

เฟริสท์ ฉลองรัฐ นอบสำโรง

บอสตั้น ศุภเดช วิไลรัตน์

โจ กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์

วาโย ภีรวัฒน์ สารีวงษ์

เบน เบญจมินทร์ เบรเซียร์
แนะนำสำหรับคุณ