รายชื่อนักแสดงนำ

Arak Amornsupasiri

Ananda Everingham

Ploy Chidjun Hung

Phakhin Khamwilaisak

Mario Maurer

Chalad Na Songkhla

Sarika Sartsilpsupa

Bhumibhat Thavornsiri

Philip Thinroj