รายชื่อนักแสดงนำ

Nittha Jirayungyurn

Sukollawat Kanarot

Penpak Sirikul

Thanyaphat Mayuraleela

Namfon Pakdee

Suphithak Chatsuriyawong

Natniphaporm Ingamornrat

Pawarisa Surathin