รายชื่อนักแสดงนำ

มณีรัตน์ อินทสุวรรณ

จาตุรณต์ อักษรสว่าง

พวงผกา อักษรสว่าง