รายชื่อนักแสดงนำ

แจ๊ส สปุ๊คนิคปาปิยองกุ๊กกุ๊ก

คุณาธิป ปิ่นประดับ

ณฉัตร จันทพันธ์