รายชื่อนักแสดงนำ

มายด์ ฐาณิดาภัทฐ์ ติณสุทธินานนท์

ต้นน้ำ เปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย

ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ

น้ำขิง อวิกา เปรมศิริไพศาล

เพียว ดวงใจ หิรัญศรี
แนะนำสำหรับคุณ