รายชื่อนักแสดงนำ

อัครา ลูคัส

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

อมีนา พินิจ