รายชื่อนักแสดงนำ

เพ็ญพักตร์ ศิริกุล

ปรมะ อิ่มอโนทัย

ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ