รายชื่อนักแสดงนำ

Awat Ratanapintha

Arak Amornsupasiri

Aelm Thavornsiri