รายชื่อนักแสดงนำ

กรภัทร์ เกิดพันธุ์

รชานันท์ มหาวรรณ์

ภวัต จิตต์สว่างดี