รายชื่อนักแสดงนำ

พลอยไพลิน ตั้งประภาพร

สพล อัศวมั่นคง

พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร