รายชื่อนักแสดงนำ

B.A. AloorC.S. ChandrikaNikhila Henry