รายชื่อนักแสดงนำ

พฤกษ์ พานิช

ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์

กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต