รายชื่อนักแสดงนำ

เต ตะวัน วิหครัตน์

นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ

จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง

มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์
แนะนำสำหรับคุณ