รายชื่อนักแสดงนำ

ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง

จริยา แอนโฟเน

ธนพล จารุจิตรานนท์

กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ
แนะนำสำหรับคุณ