รายชื่อนักแสดงนำ

ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์

ภาคภูมิ ร่มไทรทอง

อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์