รายชื่อนักแสดงนำ

มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์

ชาล็อต ออสติน

คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา

เปา กิ่งกาญจน์ ส่องสว่าง

บอส โตนนท์ วงบุญ
แนะนำสำหรับคุณ