รายชื่อนักแสดงนำ

จ๊อบ กฤษ อหันทริก

พอร์ช ศิฑา กาญจนอลงกรณ์

คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา

ร็อค ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา
แนะนำสำหรับคุณ