รายชื่อนักแสดงนำ

พงศภัทร์ กันคำ

กาจบัณฑิต ใจดี

วีรภัฎ อ่อนสอาด
แนะนำสำหรับคุณ