รายชื่อนักแสดงนำ

มิ้ลค์ พรรษา วอสเบียน

เลิฟ ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร

วิว เบญญาภา จีนประสม

จูน วรรณวิมล เจนอัศวเมธี
แนะนำสำหรับคุณ