รายชื่อนักแสดงนำ

ซี เดชชาติ ทาศิลป์

คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์

อั๋น ณภัทร พัชรชวลิต

อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ

หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการ

มิ้ลค์ พรรษา วอสเบียน
แนะนำสำหรับคุณ