รายชื่อนักแสดงนำ

กรดนัย มาร์ค เด๊าท์เซมเบิร์ก

ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์

วิญญู วงศ์สุรวัฒน์