รายชื่อนักแสดงนำ

หวงจวิ้นเจี๋ย

ซี่ยจือกวง

หลิว รัว กู่

หลิว เสี่ยว เป่ย

ลู่เหมิงหลิน

เอี้ยน ซี เสียน

หยิน รุย

จอมพลจาง

หยูเสี่ยวปิน

เหอจือหลง

ทงเล่ย

จาง จี หนาน และ เจิ้งชุนจิง
แนะนำสำหรับคุณ