รายชื่อนักแสดงนำ

เพชร โบราณินทร์

แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์

เน็ค นฤพล ใยอิ้ม

แพมมี่ สุธิดา บัวติก

ปุ๊ มนตรี เจนอักษร

หนูแดง พิมพา พรศิริ
แนะนำสำหรับคุณ