รายชื่อนักแสดงนำ

หวังต้าลู่

เหรินหมิน

จ้าวหัว

หวังซิ่วซู่

หวังรัวลิน

ตันเสี่ยวฟาน

เฮย์ซี

จูซิงเหมา

เปาเซียว

จ้าวเหลียง

หวงไห่ปิง

จางซวงลี่

เฟิงเจี้ยนหยู่ และ ซิงมินชาน
แนะนำสำหรับคุณ